واکنش افخم به صدور احکام اعدام در دادگاه‌های مصر

سیاست خارجی

دستاورد انقلاب مصر به همه آحاد مردم این کشور و طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی آن تعلق دارد و در این مرحله حساس نمایش وحدت ملی بر پایه عزم سیاسی و حرکت در مسیر استقرار دمکراسی بسیار مهم و اثر گذار است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره صدور احکام اعدام از سوی دادگاه‌های مصر اظهار کرد: این روند مغایر فرهنگ و تمدن و تاریخ کهن مصر است که مشحون از رویه تساهل و تسامح بوده و نگران‌کننده است.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم افزود: دستاورد انقلاب مصر به همه آحاد مردم این کشور و طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی آن تعلق دارد و در این مرحله حساس نمایش وحدت ملی بر پایه عزم سیاسی و حرکت در مسیر استقرار دمکراسی بسیار مهم و اثر گذار است.

کد N352803