گزارش کمیسیون اصل 90 از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نهایی شد

مجلس

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش این کمیسیون از چگونگی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها از ابتدا تاکنون نهایی شده و پس از تصویب در کمیسیون جهت قرائت در صحن برای هیات رئیسه ارسال خواهد شد.

حسین آذین در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: علاوه بر این گزارش کمیسیون اصل 90 از عدم اجرای صحیح قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و همچنین مسائل و مشکلات مسکن مهر نیز نهایی شده است و پس از تصویب در کمیسیون جهت قرائت در صحن علنی مجلس برای هیات رئیسه ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، گزارش کمیسیون اصل 90 از چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز نهایی شده است که پس از تصویب کمیسیون برای هیات رئیسه ارسال می شود.