سخنگوی وزارت امور خارجه: صدور احکام اعدام در مصر نگران کننده است

مصر

تهران - ایرنا - سخنگوی وزارت امور خارجه درباره صدور احکام اعدام از سوی دادگاه های مصر گفت: این روند نگران کننده می باشد و مغایر فرهنگ و تمدن و تاریخ کهن مصر است که مشحون از رویه تساهل و تسامح بوده است.

به گزارش ایرنا از اداره کل دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، مرضیه افخم روز یکشنبه در پاسخ به سوالی در خصوص صدور احکام اعدام از سوی دادگاههای مصر، صدور این احکام را نگران کننده دانست.

وی گفت: دستاورد انقلاب مصر به همه آحاد مردم این کشور و طیف های مختلف سیاسی و اجتماعی آن تعلق دارد و در این مرحله حساس، نمایش وحدت ملی بر پایه عزم سیاسی و حرکت در مسیر استقرار دموکراسی بسیار مهم و اثر گذار است.

سیام**2025 **1449
کد N352609