اخبار امنیتی عراق/

مشاور استاندار صلاح الدین کشته شد/هلاکت 52 تروریست در تکریت و بابل