• ۳بازدید

واکنش ایران به صدور احکام اعدام در دادگاههای مصر

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص صدور احکام اعدام از سوی دادگاههای مصر اظهار داشت : این روند مغایر فرهنگ و تمدن و تاریخ کهن مصر که مشحون از رویه تساهل و تسامح بوده ، می باشد و نگران کننده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم افزود : دستاورد انقلاب مصر به همه آحاد مردم این کشور و طیف های مختلف سیاسی و اجتماعی آن تعلق دارد و در این مرحله حساس نمایش وحدت ملی بر پایه عزم سیاسی و حرکت در مسیر استقرار دموکراسی بسیار مهم و اثر گذار است.

کد N352588

وبگردی