وزیر خارجه لهستان: هم پیمانی با آمریکا زیان آور است

هم پیمانی,آمریکا

تهران-ایرنا- وزیر خارجه لهستان به وزیر دارایی سابق این کشور گفت که هم پیمانی آمریکا- لهستان بی ارزش بوده و در حقیقت برای لهستان زیان آور است.

به گزارش پایگاه خبری صدای روسیه، همزمان با گسترده شدن رسوایی های استراق سمع در لهستان، نشریه ˈ دبیلو پروستˈ مکالمه های ضبط شده میان سیاستمداران این کشور از جمله وزیر خارجه، مسوول رسانه ای دولت سابق این کشور و وزیر دارایی سابق لهستان را بدست آورده است.

تاکنون بخش هایی از این مکالمات وزیر خارجه لهستان با برخی از سیاستمداران این کشور منتشر شده است.

براساس این گزارش، وزیر خارجه لهستان در جایی گفته است که سیاست خارجی دونالد تاسک نخست وزیر و همچنین توماژ سیمونیاک وزیر دفاع این کشور اشتباه و اینکه هم پیمانی آمریکا- لهستان بی ارزش است.

سیکورسکی معتقد است که هم پیمانی کشورش با امریکا زیان آور است چون احساس امنیت کاذب ایجاد می کند.

وزیر خارجه لهستان گفت: ما روابط مان را با آلمان و فرانسه از بین برده ایم چون از آمریکا حمایت کرده ایم.

رسانام**9234**1010
کد N352579