جمهوری خودخوانده دونتسک ارتش تاسیس کرد

تاسیس ارتش

مسکو - ایرنا - جمهوری خودخوانده دونتسک ارتش منظم خود را تاسیس و شبه نظامیان این منطقه پرسنل ارتش این جمهوری خودخوانده را تشکیل می دهند.

به گزارش ایرنا، مراسم ادای سوگند وفاداری پرسنل ارتش جمهوری خودخوانده دونتسک روز یکشنبه با حضور ˈپاول گوباروفˈ رییس این جمهوری خودخوانده برگزار شد.

این مراسم در میدان لنین شهر دونتسک برگزار شد و در آن حدود 80 شبه نظامی سوگند وفاداری به جمهوری خودخوانده دونتسک ادا کردند.

گوباروف در این مراسم گفت : واحدهای شبه نظامیان به ارتش منظم تبدیل می شود و ما همچنان از وطن خود دفاع خواهیم کرد.

گوباروف طرح صلح پوروشنکو را عوامفریبانه و دروغین خواند و افزود: نیروهای اشغالگر اوکراینی از زمان اعلام طرح صلح و آتش بس پوروشنکو ، اقدامات مسلحانه را متوقف نکرده اند.

در مراسم اعلام تاسیس ارتش جمهوری خودخوانده دونتسک، صدها نفر از ساکنان دونتسک و ˈآلکساندر بورودایˈ نخست وزیر این منطقه شرکت داشتند.

در این مراسم نخستین گردان ارتش جمهوری خودخوانده دونتسک به نام ˈکالمیوسˈ تشکیل شد.

ارتش جمهوری خودخوانده دونتسک مطابق با قانونی که مجلس این منطقه روز جمعه گذشته تصویب کرد ، تاسیس شده است.

در این قانون نحوه تاسیس، اهداف و برنامه های ارتش جمهوری خودخوانده دونتسک قید شده است.

به گزارش کانال تلویزیونی ˈزویوزداˈ روسیه، در حال حاضر شبه نظامیان منطقه دونتسک دهها تانک و نفر برزرهی در اختیار دارند که در ارتش این منطقه بکار گرفته می شود.

اروپام/2242**518 * 1447**1010
کد N352571