مرکز پژوهش ها:

اطلاعات نادرست مبنای ارزیابی بانک جهانی از حمایت سهامداران خرد ایرانی

بانک جهانی,سهام

تهران - ایرنا - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد: گزارش کسب و کار بانک جهانی در نماگر حمایت از سهامداران خرد در ایران ناشی از اطلاعات نادرستی است که از ایران به بانک جهانی در واشنگتن می رسد و با واقعیت های کشور فاصله زیادی دارد.

به گزارش ایرنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی ضمن بررسی نماگر حمایت از سهام داران خرد در گزارش بانک جهانی، راهکارهایی برای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» این نهاد اقتصادی بین المللی ارایه کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز روز یکشنبه اعلام کرد: یکی از نماگرهای سنجش شاخص «سهولت انجام کسب و کار» بانک جهانی، نماگر حمایت از سهام داران خرد است.

این نماگر به بررسی حقوق سهام داران اقلیت در شرکت های سهامی عام و میزان حمایت های قانونی از این حقوق می پردازد و تمرکز آن بر معاملاتی است که مدیر یا مدیران شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت تحت مدیریت خود طرف معامله واقع می شوند.

این نماگر متشکل از سه مولفه میزان افشای معاملات مذکور، میزان مسوولیت مدیر یا مدیران شرکت در قبال معاملات مذکور در مقابل شرکت و سهام داران آن و سهولت شکایت سهام دار خرد علیه مدیر یا مدیران شرکت در مورد چنین معاملاتی است.

رتبه بندی در مولفه قدرت حمایت از سهام داران خرد، میانگین ساده رتبه صدک در سه مولفه بالاست. میانگین امتیاز در نظر گرفته شده برای جمهوری اسلامی ایران در این نماگر در سال 2014، امتیاز 3.7 و رتبه کشور ما در این نماگر 147 درج شده است.

با انجام راستی آزمایی و بررسی های دقیقی که به طور مستند در این تحقیق بر اساس واقعیت های حقوقی و رویه های جاری در سازمان بورس و شرکت های سهامی عام صورت گرفته، مشخص شد حداقل امتیازی که کشور ما استحقاق دریافت آن را داشته امتیاز 7 و رتبه ای که واقعا کشور ما باید دریافت می کرد رتبه کمتر از 20 بوده است.

به این ترتیب می توان گفت، ارزیابی گزارش کسب و کار بانک جهانی در نماگر حمایت از سهام داران خرد، به دلیل اطلاعات نادرستی است که از ایران به بانک جهانی در واشنگتن می رسد و با واقعیت های کشور ما فاصله بسیار زیادی دارد.

بر اساس این گزارش انجام کسب و کار در سال های اخیر درباره نماگر حمایت از سهام داران خرد کاملا زیر سوال و مردود است.

سیام**2025 ** 1418
کد N352095