اسداللهی در تذکر شفاهی:

زمان بهره‌برداری از کارخانه سیمان غرب آسیا 2 سال عقب افتاده است

مجلس

معاون پارلمانی صداوسیما در زمانی که به مجلس گزارش دادید قول دادند تلویزیون دیجیتال با خزر و منطقه صالح آباد، تربت جام راه اندازی شود اما متأسفانه تا کنون اقدام مؤثری برای پوشش همه منطقه نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: متأسفانه زمان بهره برداری از کارخانه سیمان غرب آسیا با سیمان تربت جام 2 سال است عقب افتاده است و اراده ای هم برای اتمام این پروژه نیست.

به گزارش ایلنا، غلامرضا اسداللهی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به وزیر کشور و کشاورزی گفت: متأسفانه در سرمازدگی منطقه تربت جام،‌ تایباد و باخزر اکثر محصولات به ویژه گندم سرمازده شد و میزان برداشت این محصول کاهش یافته است اما به مشکلات آنها رسیدگی نشده است.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخزر در مجلس شورای اسلامی در ادامه در تذکری به وزیر صنعت و معدن و تجارت،گفت: متأسفانه زمان بهره برداری از کارخانه سیمان غرب آسیا با سیمان تربت جام 2 سال است عقب افتاده است و اراده ای هم برای اتمام این پروژه نیست.

وی در ادامه در تذکری به رئیس سازمان صدا و سیما گفت: معاون پارلمانی شما در زمانی که به مجلس گزارش دادید قول دادند تلویزیون دیجیتال با خزر و منطقه صالح آباد، تربت جام راه اندازی شود اما متأسفانه تا کنون اقدام مؤثری برای پوشش همه منطقه نشده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه در تذکری به وزیر نیرو به مشکلات تأمین آب شرب روستاهای حوزه انتخابیه اش گفت: در حال حاضر به 70 روستای صالح آباد با تانکر آبرسانی می شود.

کد N352021