با رای نمایندگان مجلس صورت گرفت؛

بررسی حدود وظایف کمیسیون اجتماعی و بهداشت مجلس در قالب طرح عادی

مجلس

براساس ماده 51 آیین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون اجتماعى براى انجام وظایف محوله در محدوده امور ادارى و استخدامى، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت طرح اصلاح مواد 51 و 56 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره حدود وظایف کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس مخالفت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با فوریت طرح اصلاح مواد 51 و 56 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره حدود وظایف کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس مخالفت کردند،‌ از این‌رو این طرح به صورت عادی بررسی خواهد شد.

براساس ماده 51 آیین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون اجتماعى براى انجام وظایف محوله در محدوده امور ادارى و استخدامى، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون مطابق ضوابط این آیین‏‌نامه تشکیل مى‏‌شود.

همچنین در ماده 56 آمده است کمیسیون بهداشت و درمان براى انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزیستى، تأمین اجتماعى و بیمه‏‌هاى اجتماعى و هلال احمر مطابق ضوابط این آیین‏‌نامه تشکیل مى‏‌شود.

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با توجه به تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تدوین شرح وظایف این وزارتخانه و با توجه به اینکه یکی از ابزار رفاه اجتماعی بیمه‌ها می‌باشند و بیمه‌های اجتماعی هیچ گونه ارتباطی به بهداشت و درمان ندارند، طرح اصلاح مواد 51 و 56 آیین‌نامه داخلی مجلس پیشنهاد شد، به طوری که امداد، بهزیستی، تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی که همگی حمایت‌های چند لایه اجتماعی می‌باشند جزو وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و زیرمجموعه کمیسیون اجتماعی می‌باشند و عملاً اظهارنظر اصلاح و ارتقای قوانین باید در کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی انجام شود.

کد N351648