وزیر خارجه نیوزیلند:روابط نیوزیلند با ایران تحت تاثیر تحریم ها است

کد N351645