اشرف غنی احمدزی:

روند برگزاری دور دوم انتخابات افغانستان شفاف و قانونی است

آسیا اقیانوسیه

سفر اشرف غنی احمدزی به آمریکا و تاکید این نامزد بر قانونی بودن روند برگزاری دور دوم از جمله تحولات انتخاباتی افغانستان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اطلاع رسانی افغانستان گزارش داد که اشرف غنی احمدزی نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور روند برگزاری دور دوم را با وجود انتقادها و اعتراض های صورت گرفته از سوی تیم اصلاحات و همگرایی شفاف و قانونی خوانده است.

اشرف غنی احمدزی با تاکید بر لزوم محترم شمردن عملکرد کمیسیون های انتخابات از سوی مردم به ویژه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد در یک جامعه دموکراتیک ایجاد فضای ارعاب و تشویش قابل قبول نیست.

رسانه های افغانستان همچنین گزارش دادند که اشرف غنی احمدزی پس از پایان یافتن برگزاری انتخابات به آمریکا رفت. اگرچه هنوز علت سفر اشرف غنی احمدزی به آمریکا مشخص نشده است، پیش بینی می شود که وی در پی جلب حمایت واشنگتن باشد.