شلاق خوردن امام جماعت موصل به خاطر استفاده از واژه داعش

واحد مرکزی خبر نوشت:

شاهدان در موصل از شلاق خوردن امام جماعت مسجدی در این شهر به اتهام کاربرد کلمه داعش به جای دولت اسلامی خبر دادند.
به گزارش پایگاه اینترنتی الوسط ، این منابع اعلام کردند اعضای گروه تروریستی داعش امام جماعت مسجد منطقه قاهره را در شهر موصل را به اتهام کاربرد کلمه داعش دهها ضربه شلاق زدند.

26149

کد N351503