شلاق خوردن امام جماعت موصل به خاطر استفاده از واژه داعش

واحد مرکزی خبر نوشت:

شاهدان در موصل از شلاق خوردن امام جماعت مسجدی در این شهر به اتهام کاربرد کلمه داعش به جای دولت اسلامی خبر دادند.
به گزارش پایگاه اینترنتی الوسط ، این منابع اعلام کردند اعضای گروه تروریستی داعش امام جماعت مسجد منطقه قاهره را در شهر موصل را به اتهام کاربرد کلمه داعش دهها ضربه شلاق زدند.

26149

کد N351503

وبگردی