موادی از طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار اصلاح شد

بیمه بیکاری,حمایت از بیکاران متقاضی

تهران – ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی موادی از طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار اعاده شده از شورای نگهبان را جهت تامین نظر این شورا اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه خود با 120 رای موافق، 14 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در مجلس ماده 2 این طرح را حذف کردند.

در این ماده آمده بود بیکار مشمول بیمه بیکاری بیمه شده ای است که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده او قطع شده و خود، متقاضی کار است. همچنین نمایندگان مجلس تبصره 3 ماده 26 طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار را نیز حذف کردند که در این تبصره عنوان شده بود واجدان شرایط بیمه بیکاری که بیمه بیکاری آنها منقضی شده در صورت داشتن شرایط برابر مقررات این فصل مورد حمایت قرار می گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تبصره 1 ماده 32 این طرح را اصلاح و تبصره 2 را نیز حذف کردند. در ماده 32 که به تصویب 145 رای موافق، 2 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در مجلس رسید، آمده است منابع مورد نیاز اجرای این قانون با پیش بینی در قوانین بودجه از محل 50 درصد درآمدهای موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15 دی ماه سال 88 تامین می شود.

همچنین 90 درصد درآمد حاصل از دریافت خسارت و جریمه های ناشی از اشتغال اتباع خارجی بدون مجوز و کودکان و نوجوانان کمتر از 15 سال و کمک های مردمی و سازمان های حمایتی داخلی و خارجی مانند بانک جهانی برای این منظور اختصاص می یابد.

تبصره – دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که در سال 93 به تناسب منابع پیش بینی شده، بیکاران متقاضی کار در کشور براساس اولویت های زیر از بالاترین امتیاز تحت پوشش قرار گیرند و به تدریج در صورت پیش بینی در قوانین بودجه سال های بعد اجرای مقررات این قانون به کلیه افراد واجد شرایط تامین یابد.

پرداخت کمک هزینه بیکاری با در نظر گرفتن اولویت های زیر آغاز می شود و سپس به سایر بیکاران متقاضی کار تسری می یابد.

سیام (3) ** 9103** ل.ا ** 1418
کد N351422