موادی از قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی اصلاح شد

سیایت های اصل 44

تهران – ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد 1، 6 و 7 از اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اعاده شده از شورای نگهبان را جهت تامین نظر آن شورا و رفع ابهام اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در نشست امروز - یکشنبه - مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره 3 ماده 3 این قانون مصوب کردند کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تملیک و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.

در ادامه این تبصره آمده است: این هیات به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رییس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده دستگاه ذیربط تشکیل می شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا بتواند مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبه هیات مذکور پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجرا می باشد. در ادامه این تبصره آمده است در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها یا رویه های اجرایی نیاز داشته باشد هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارایه و اصلاح آن را از مراجع ذیربط بالاتر پیگیری کند.

سیام (3) ** 9103** ل.ا ** 1418
کد N351370