روحانی در کنگره بین المللی حضرت امام حسن مجتبی (ع):| 179057

نرمش قهرمانانه سخت تر از جهاد قهرمانانه است/ کوته نظران عاقبت بینی را گاهی عافیت طلبی می دانند

دولت

همه جهان باید در برابر افراط و خشونت بایستند/باید کاری کنیم که ندای صلح و وحدت به ندای افراط و تکفیر پیشی گیرد و فریاد همبستگی و صلح مسلمانان در سراسر دنیای اسلام به صدای خشونت طلبان تفوق گیرد.

رئیس جمهور تاکید کرد: بین شیعه و سنی در دنیا تفرقه ای وجود ندارد شیعه و سنی برادر یکدیگر هستند سالها و قرنها شیعه و سنی در ایران و عراق و شام در لبنان و در خلیج فارس و در شمال آفریقا همه جا در کنار هم با برادری و اخوت زندگی کردند و پشت سر یک امام به نماز ایستادند
به گزارش ایلنا، حسن روحانی با حضور در در کنگره بین المللی حضرت امام حسن مجتبی (ع) به سخنرانی پرداخت که گزیده ای از اظهارات وی را در ذیل می خوانید:

*چرا می خواهید به ناحق همزیستی مسالمت آمیزی را که نعمت خداوند بود، از بین ببرید و نابود کنید و صهیونیست ها و ابرقدرتها خواب راحت داشته باشند و زن و بچه خانواده های مسلمان در دنیای اسلام از ترس وحشت و ترور در بیابانها آواره شوند.
*دنیای اسلام امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به وحدت دارد بیایید صلح رمضانی را فریاد بزنید
*افراط گرایان را کنار بزنیم تروریست ها را منزوی کنیم و دست اتحاد و وحدت به هم دهیم
*امیدوارم بزودی پایان تروریسم و خشونت را در دنیای اسلام شاهد باشیم و جشن بگیریم
*نرمش قهرمانان سخت تر از جهاد قهرمانانه است که امام حسن(ع) با شجاعت آن را برگزید
*همه جهان باید در برابر افراط و خشونت بایستند
*به تعبیر مقام معظم رهبری "صلح امام حسن (ع)شکوهمندترین نرمش قهرمانانه تاریخ است
* عشق به خاندان اهل بیت و رسالت یکی از ارکان وحدت جهان اسلام است
* دنیای اسلام بیش از هر چیز نیازمند به سیره پیامبر اسلام(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت است
* کسی نباید چنین تصور کند که عشق به خاندان اهل بیت عاملی برای جدایی و تفرقه میان مسلمانان است
* کوته نظران عاقبت بینی را گاهی عافیت طلبی می دانند عاقبت بینی و تدبیر غیر از عافیت طلبی است
* شجاعت در صلح به مراتب بالاتر از شجاعت در جنگ است
* در دوران زندگی امام راحل به عینه دیدیم که او هم فرمانده میدان جنگ بود و هم روزی راهبر مسیر صلح بود
* ما نیازمند آن هستیم که زندگی ائمه هدی را بازخوانی کنیم و درس اخلاق، تدبیر و اعتدال در برابر افراط گران و خشونت طلبان بیاموزیم
* عمل امام حسن مجتبی (ع) نشان دهد که در مقاطعی از تاریخ اسلام وحدت دنیای اسلام و مدارا در برابر افکار دیگران تا چه حد اهمیت دارد
* درباره امام مجتبی زیباترین تعبیر را مقام معظم رهبری دارد که صلح امام حسن (ع) را شکوهمندترین نرمش قهرمانانه تاریخ می دانند من تعبیری از این زیباتر نیافتم و ندیدیم
*به اعتقاد من نرمش قهرمانانه سخت تر از جهاد قهرمانانه است و امام حسن(ع) این قهرمانی و شجاعت را برگزید و انتخاب کرد
* امروز نیازمند آن هستیم که از راه امام حسن مجتبی (ع) و مسیر او راه وحدت او، راه صلح و ثبات در جهان اسلام بیشتر بهره جوییم
* امروز از هر زمان دیگر نیازمند وحدت در دنیای اسلام هستیم و نیازمند آنیم که پرچم صلح حسنی به اهتزاز درآید
* امروز باید همه علما، اندیشمندان، احزاب و گروه های اسلامی و سازمان های مردم نهاد اسلامی بویژه علمای بزرگ شیعه و سنی حرکت فرامذهبی در دنیای اسلام در برابر توحش خشونت و آدم کشی به راه بیندازند
* باید کاری کنیم که ندای صلح و وحدت به ندای افراط و تکفیر پیشی گیرد و فریاد همبستگی و صلح مسلمانان در سراسر دنیای اسلام به صدای خشونت طلبان تفوق گیرد
* همه باید در برابر خشونت بایستیم و رشته ولایت و سرپرستی و محبت را میان همه دنیای اسلام برقرار کنیم
* باید امروز به همه کشورهای اسلامی و همه آنهایی که متاسفانه با دلار نفتی خود به تروریست ها کمک می کنند توصیه کنیم که بدانید فردا نوبت شماست

کد N351263