تظاهرات هواداران عبدالله در خیابانهای کابل

آسیا اقیانوسیه

رسانه ها از برگزاری تظاهرات هواداران عبدالله در خیابانهای شهر کابل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، طرفداران عبدالله عبدالله نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حمایت از این نامزد انتخاباتی و در اعتراض به بروز تقلب در دور دوم انتخابات در روز 14 ژوئن به خیابانهای شهر کابل آمدند.

طرفداران عبدالله که در اعتراض به نحوه شمارش آرا به خیابانها آمده بودند به سوی کمیسیون های انتخاباتی پیش رفتند.

این تظاهرات پس از آن برگزار شد که عبدالله چهارشنبه گذشته کمیسیون های انتخاباتی را به تقلب متهم کرد و هرگونه همکاری را با نهادهای انتخاباتی به حالت تعلیق درآورد.