تجمع بازنشستگان فولاد خوزستان در مقابل مجلس

مجلس

جمعی از بازنشستگان فولاد خوزستان به منظور تحقق مطالبات خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بازنشستگان فولاد خوزستان کشور صبح امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

در ین تجمع که حدود 60 نفر از بازنشستگان فولاد خوزستان حضور داشتند بازنشستگان فولاد خواستار تحقق مطالبات و معوقات خود شدند.

به گزارش مهر، در پلاکاردی که در دست تجمع کنندگان بود آمده است تا اجرای کامل قانون بودجه سال 92 تمام معوقات بازنشستگان فولاد خوزستان را پرداخت کنید.