سفر وزیر امور خارجه نیوزیلند به تهران

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه نیوزیلند فردا در تهران با برخی مقامات ایرانی رایزنی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر،موری مک کالی وزیر امور خارجه نیوزیلند فردا یکشنبه در تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه همتای ایرانی رایزنی می کند.

وزیر امور خارجه نیوزیلند در این سفر با برخی دیگر از مقامات ایرانی تبادل نظر می کند.