آیت الله ممدوحی در گفتگو با مهر:

فتنه گران از عملکرد خویش پشیمان نشده اند/ واکنش به تحرکات اصلاح طلبان درباره انتخابات خبرگان

سایر حوزه ها

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری، با تاکید براینکه جرم اصحاب فتنه مشهود است و باید محاکمه قضایی شوند، گفت: تنها رای مردم سرنوشت انتخابات مجلس خبرگان را تعیین می کند.

آیت الله ممدوحی عضو خبرگان رهبری ضمن تاکید بر ضرورت بازخوانی فتنه 88 برای جلوگیری از فتنه های آینده ،تاکید کرد: جرم اصحاب فتنه مشهود است و باید محاکمه قضایی شوند.

عضو مجلس خبرگان رهبری،  در واکنش به برخی از اظهرنظرها مبنی براینکه باید گذشته ها را فراموش کنیم ، تصریح کرد: فتنه گران در سال 88 با هدف براندازی نظام، انتخابات و رای مردم را زیر سوال بردند و هرگز از عملکرد خویش نیز پشیمان نشدند.

وی با اشاره به رافت نظام در برابر فتنه گران ادامه داد: اصحاب فتنه امروز به گونه صحبت و عمل می کنند که خود را طلبکار نظام می دانند و جرم خویش را فراموش و طرف مقابل را متهم می کنند؛ اینان نه تنها پشیمان نشده اند بلکه از نگاه رافت گونه نظام نیز سوءاستفاده کرده اند.

آیت الله ممدوحی در واکنش به برنامه های اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس خبرگان، خاطرنشان کرد: هنوز دو سال تا این انتخابات زمان باقی مانده و تصمیم گیرنده اصلی برای مجلس خبرگان تنها رای مردم است.