حاضری در گفت‌وگو با ایلنا:

رویكرد روحانی در دعوت از رقبای انتخاباتی خود منجر به رفع تشنج می‌شود

سیاست داخلی

به غیر از یک طیف افراطی جریان اصولگرا که سایر اصولگرایان نیز از آنها دل خوشی ندارند مابقی طیف‌ها تعامل بهتری با دولت یازدهم برقرار کرده‌اند و اگر هم ومواضع انتقادی داشته اند آن را با لحنی ملایم و ادبیاتی شایسته بیان کرد‌ه‌اند به نظر می‌رسد همین رویکرد نیز مد نظر رئیس جمهور است.

یك فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاكید كرد: نگاه روحانی بر این است که باید با بخش معتدل و غیر افراطی و انصاف‌گرای جامعه تعامل داشت.

علی محمد حاضری در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به نشست رئیس جمهور با رقبای انتخاباتی اش در سالگرد پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری گفت: این نگاه درراستای مواضع اعتدالی اعلام شده از سوی روحانی است. نگاه روحانی بر این است که باید با بخش معتدل و غیر افراطی و انصاف‌گرای جامعه تعامل داشت.

وی افزود: دعوت روحانی از رقبای انتخاباتی خود نیز با همین رویکرد انجام شده است کسانی که حداقل انصاف را داشته باشند می‌توانند با این رویکرد همراهی نشان دهند که این منجر به وحدت ملی و رفع تشنج موجود در جامعه می‌شود.

حاضری با تاکید بر اینکه تجارب سیاسی به همه جریانات نشان داده است که برخوردهای حذفی راه به جایی نبرده گفت: آنچه فراتر از تعامل با جریان‌های مختلف در اتخاذ این روش مداخله داشته است سلیقه شخصی و منش آقای روحانی است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین با اشاره به اینکه مواضع جریان‌های مختلف اصولگرا در موارد متعدد یکسان نیست گفت: به غیر از یک طیف افراطی جریان اصولگرا که سایر اصولگرایان نیز از آنها دل خوشی ندارند مابقی طیف‌ها تعامل بهتری با دولت یازدهم برقرار کرده‌اند و اگر هم ومواضع انتقادی داشته اند آن را با لحنی ملایم و ادبیاتی شایسته بیان کرد‌ه‌اند به نظر می‌رسد همین رویکرد نیز مد نظر رئیس جمهور است.

وی با بیان این که تعامل با گروه‌ها به معنی وحدت در جهت‌گیری‌ها نیست گفت: می‌توان همواره نقد کرد و به روشنگری پرداخت و قضاوت را به محافل کارشناسی و مردم واگذار کرد به نظر می‌رسد در مجموع آقای روحانی ضمن تعامل با اصلاح‌طلبان با اصولگرایان نیز رابطه خوبی برقرار کرده است تنها طیف قلیلی که موسوم به جریان پایداری هستند به این مشی پاسخ نداده‌اند.

 

کد N350132