موج جدید عزل و نصب استانداران در ایالت های هند

بی جی پی,انتصاب

دهلی نو - ایرنا - حزب ˈبی جی پیˈ حزب حاکم هندوستان موج تازه ای از عزل و نصب مسئولان دولتی و استانداران را در ایالت های مختلف این کشور آغاز کرده است.

به گزارش ایرنا ؛ روند انتصاب حامیان ˈبی.جی.پیˈ به عنوان استاندار بطور رسمی آغاز شده است.

وزارت کشور هند در روزهای گذشته اولین پرونده را به دفتر نخست وزیر ارسال و مسئولیت ایالت اوتارپرداش را به استاندار ایالت ˈاوتاراکهاندˈ و مسئولیت ایالت ˈچتیسگرˈ را به استاندار مادیاپرادش واگذار کرد.

دولت جدید همچنین تصمیم گرفته است انتصاب های دولت ائتلاف مترقی متحد را لغو کند.

دولت مودی نخست وزیر هند از روئسا و اعضای چندین کمیسیون، کمیته و دیگر نهادی دولتی خواسته است به منظور انتصاب افراد جدید بجای آنان ، از مقام خود استعفا دهند.

سازمان ملی مدیریت فاجعه، کمیسیون ملی زنان، شورای روابط فرهنگی هند، کمیسیون اقشار عقب مانده و عشایر و معاون رئیس سازمان ملی مدیریت فاجعه ، از جمله سمت ها و نهادهای دولتی هند هستند که استعفا و جایگزینی مسئولان آنها آغاز شده است.

موج عزل و نصب ها در دولت جدید هند با انتقادها و نگرانی هایی از سوی احزاب مخالف مواجه شده ، اما دولت اعلام کرده است این تغییرات با هدف هماهنگی بیشتر مسئولان نهادهای دولتی با دولت مرکزی و در چارچوب اختیارات و قوانین این کشور صورت می گیرد.

آساق**2167**1392
کد N349985