بازخوانی مصوبات دولت یازدهم

تعیین قیمت خرید تضمینی چای در سال زراعی 93-1392

دولت

تهران- ایرنا- هیات وزیران در جلسه 24 فروردین امسال قیمت خرید تضمینی چای در سال زراعی 92- 93 را تعیین کرد.

به گزارش ایرنا، دولت در راستای رشد صنعت چای و ایجاد انگیزه برای تولید و برداشت آن توسط چایکاران، قیمت خرید تضمینی چای در سال زراعی 93-1392 را برای درجه یک، 18 هزار ریال و برای درجه دو، 10 هزار ریال تعیین کرد.

همچنین براساس این مصوبه، قیمت فروش برگ سبز چای درجه یک و دو خریداران برگ سبز چای، معادل 33 درصد قیمت خرید تضمینی تعیین می شود.

سیام**9012 ** 1418
کد N349901