در گفتگو با مهر مطرح شد؛

تکذیب شهادت سربازان ایرانی در مرز قصرشیرین/ وزارت کشور: با تروریست ها مماشات نخواهیم کرد