تروریست های انگلیسی و استرالیایی مبلغان داعش برای جذب نیرو

ویدیو تروریستهای انگلیسی,عراق

تهران– ایرنا– شبکه خبری روسی ˈراشاتودیˈ از حضور فعال اعضای انگلیسی و استرالیایی گروه تروریستی داعش در شبکه های اجتماعی برای تبلیغ و جذب نیروهای تازه نفس از سراسر جهان خبر داد.

به گزارش راشاتودی، داعش امیدوار است از طریق فعالیت اینترنتی اعضای خود که به زبان انگلیسی مسلط هستند، از سراسر جهان نیرو جذب کند و در این میان، اتباع انگلیس و استرالیایی تبلیغات بیشتری در زمینه جلب حمایت از تروریسم داعش در عراق به عمل می آورند.

براساس این گزارش، تازه ترین تبلیغات ویدیویی داعش در اینترنت، ضمن به تصویر کشیدن صفوفی از تروریست ها که ابتدا به سوریه و سپس به عراق می روند، جوانان سراسر جهان به ویژه کشورهای غربی را برای همکاری و پیوستن به داعش فرامی خواند.

در یکی دیگر از این ویدیو کلیپ های تبلیغاتی، یک تبعه استرالیایی به زبان انگلیسی از اتباع سایر کشورهای غربی دعوت می کند که برای جنگیدن در سوریه و عراق، به این گروه تروریستی ملحق شوند.

به دنبال انتشار این ویدیو کلیپ ها، سازمان های جاسوسی انگلیس، از جمله ˈام آی5ˈ به تکاپو افتاده اند تا در مورد هویت اعضای انگلیسی داعش تحقیق کنند.

همچنین، وزارت کشور انگلیس از طریق پلیس ضدتروریسم سعی دارد ویدیوهای دعوت داعش از جوانان غربی برای همکاری با این گروه تروریستی در سوریه و عراق را از شبکه های اینترنتی حذف کند.

بنا بر تخمین رسانه های انگلیسی، حدود 400 تا 500 تبعه انگلیسی در میان تروریست های گروه داعش حضور دارند، گروهی که اساسا ظهور و قدرت گرفتن آن نتیجه تجاوز نظامی غرب به عراق در سال 2003 میلادی است.

رسانام **1302** 1337
کد N349597