چرا عراقچی در کنفرانس خبری پایانی وین ۵ نبود؟

مذاکرات وین ۵

آن طور که وزیر امور خارجه در حاشیه این کنفرانس بدان اشاره کرد:نگارش مقدمه موضوع مذاکرات اشمیت و عراقچی در آخرین ساعات مذاکرات وین موجب شد عراقچی به این کنفرانس خبری نرسد.

به گزارش آفتاب به نقل از خبرآنلاین،عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه که در همه کنفرانس های خبری پایان مذاکرات هسته ای، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه را همراهی می کرد، در پایان مذاکرات و کنفرانس خبری وین ۵ در کنار وزیر امور خارجه نبود.

آن طور که وزیر امور خارجه در حاشیه این کنفرانس بدان اشاره کرد:نگارش مقدمه موضوع مذاکرات اشمیت و عراقچی در آخرین ساعات مذاکرات وین موجب شد عراقچی به این کنفرانس خبری نرسد.

ظریف در کنار حسینی معاون دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه و نجفی نماینده ایران در آژانس با خبرنگاران ایرانی گفت وگو کرد. وزیر امور خارجه در این کنفرانس خبری تاکید کرد که همه طرف ها برای رسیدن به توافق جدی هستند.
کد N349465