روابط پشت پرده یک گروه تروریستی؛

آیا داعشی‌ها فقط برای خوردن کباب ترکی به ترکیه می‌روند!