تحلیل ابطحی از خاستگاه حزبی روحانی: رئیس جمهور وابسته به جامعه روحانیت مبارز نیست

فارس نوشت:

معاون رئیس دولت اصلاحات گفت: در شرایط فعلی، عضویت آقای روحانی در جامعه روحانیت مبارز، بیشتر یک وضعیت تاریخی است نه شرایط اجرایی.

محمدعلی ابطحی مشاور و معاون رئیس دولت اصلاحات در گفت‌وگو با صدا به عضویت رئیس‌جمهور در جامعه روحانیت مبارز اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، عضویت آقای روحانی در جامعه روحانیت مبارز، بیشتر یک وضعیت تاریخی است نه شرایط اجرایی.

او که از اعضای شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز به شمار می‌رود گفته است: رئیس‌جمهوری کشور در انتخابات سال گذشته نه نامزد جامعه روحانیت در انتخابات بود و نه مواضع اکثریت این جامعه همدلی با ایشان است.

معاون رئیس دولت اصلاحات با تأکید بر اینکه نسبیتی بین حسن روحانی سال 92 و حسن روحانی که در سال‌هایی دور به عضویت این جامعه درآمد وجود ندارد، گفت: به راحتی می‌توان فهمید سیاست‌های رئیس‌جمهوری ایران نسبتی با تفکر حاکم بر جامعه روحانیت مبارز ندارد حتی پیش از پیروزی حسن روحانی در انتخابات نیز می‌توان رگه‌هایی از فاصله گرفتن آن از جامعه روحانیت مبارز را مشاهده کرد، چرا که ایشان در قامت دبیر شورای امنیت ملی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص، چندان پایبند به مواضع این تشکل سیاسی نبوده است، بنابراین به هر جریان یا نهادی که تعلق فکری داشته باشد بی‌شک به جامعه روحانیت مبارز تعلق ندارد.

ابطحی همچنین به تحلیلی از عملکرد جامعه روحانیت مبارز پرداخت و گفت: جامعه روحانیت مبارز نگاهی سنتی به فضای اجتماعی داشته است، به تعبیری دیگر عقبه اعضای این جامعه با خواست و واقعیت جامعه تفاوت‌هایی داشته است؛ یعنی عقبه این جامعه تنها به متدینین جامعه و جریان‌های فعال سیاسی وابسته بوده است.

 

45231

 

کد N349314