عضو کمیسیون امنیت ملی مطرح کرد:

دعوت مجلس از ظریف برای ارائه گزارش مذاکرات ایران و 1+5

مجلس

یک عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: بنا بر روال همیشه از وزیر امور خارجه برای ارائه گزارشی از این دور مذاکرات ایران و 1+5 به کمیسیون امنیت ملی دعوت می‌شود.

محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: بنا بر روال بعد از هر دور مذاکرات ایران و 1+5 وزارت امورخارجه گزارشی به کمیسیون امنیت ملی در این باره ارائه می‌کند.

وی افزود: در این گزارش اطلاعاتی از میزان پیشرفت ها در مذاکرات،اختلافات و موارد عدم توافق و همچنین مواضع کشورهای 1+5 داده می‌شود.

به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی این هفته نیز، طبق روال گذشته از وزیر امورخارجه دعوت می‌شود تا در کمیسیون حاضر شود و گزارشی از این دور مذاکرات ارائه کند.