شورای نگهبان عضویت ایران در برخی پروتکل های بین المللی را تایید کرد

لایحه,موافقتنامه

تهران - ایرنا - شورای نگهبان با بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در مورد عضویت ایران در برخی پروتکل های بین المللی و موافقتنامه های تجاری دو جانبه، این لوایح را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش ایرنا ، روابط عمومی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد، لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا از جمله لوایحی است که این شورا مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

این شورا همچنین لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین المللی پزشکی نظامی(ICMM) را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

همچنین لایحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات(پروتکل) 1978مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا را مغایر با موازین شرع و قانون شناخته نشد.

شورای نگهبان همچنین لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

سیام**2025 ** 1418
کد N349183