نائب رئیس کمیسیون اصل نود:

شکایت شاکیان مزد از دیوان عدالت اداری را پیگیری می‌کنیم

مجلس

کمیسون اصل 90 شکایت کارگران و نظر دیوان را مورد بررسی قرار خواهد و چنانچه در بررسی شکایت کارگران از دیوان عدالت اداری مشخص شود که در اجرای قانون مروبط به تعیین مزد کارگران تخلفی صورت گرفته است، بطور از دیوان عدالت اداری سوال خواهیم کرد.

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 در خصوص رسیدگی به شکایت کارگران معترض به دستمزد سال 92 گفت: این کمسیون حسب وظایف قانونی که برعهده دارد به شکایت کارگران از دیوان عدالت اداری رسیدگی خواهد کرد.

داوود محمدی با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: چنانچه در بررسی شکایت کارگران از دیوان عدالت اداری مشخص شود که در اجرای قانون مروبط به تعیین مزد کارگران تخلفی صورت گرفته است، به طور قطع از دیوان عدالت اداری سوال خواهیم کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما اگر مشخص شود که در رابطه نحوه افزایش دستمزد کارگران قانون اجرا شده باشد آنگاه بطور قطع بررسی این موضوع از دستور کار کمسیون اصل نود خارج خواهد شد.

وی ادامه داد: کمیسون اصل 90 این شکایت و نظر دیوان را مورد بررسی قرار خواهد داد اگر چنانچه مسائل قانونی طی شده باشد که اقدامی در این رابطه از سوی مجلس متصور نیست اما اگر ابهامی یا موضوع و مطلبی داشته باشد قابل رسیدگی خواهد بود.

محمدی در توضیح وظایف کمسیون متبوعش گفت: یک موقع ما اشکال قانونی داریم یعنی این که مشکل مربوط به قانون دیوان عدالت اداری است که در این صورت این بحثی است که در صورت نیاز در مباحث مربوط به اصلاحات احتمالی بعدی مطرح خواهد شد

وی همچنین افزود: اما اگر چنانچه رسیدگی به دستمزد کارگران طبق قانون فعلی انجام نشده باشد و شائبه بروز تخلف قانونی پیش بیاید، کمیسیون اصل نود مجلس بطور قطع از از دیوان عدالت اداری پرسش خواهد کرد اما اگر رسیدگی ها قانونی بود دیگر لزومی برای رسیدگی مجدد نیست.

یادآوری می‌شود: به دنبال رد شدن دادخواست شش تشکل کارگری معترض به افزایش دستمزدهای سال 92 در دیوان عدالت اداری، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به عنوان یکی از شاکیان اعلام کرد که در ادامه پیگیر‌های حقوقی خود قصد دارد تا علیه دیوان عدالت اداری در کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اقامه دعوی کند.

کد N348971