مقام ارشد مذاکره کننده آمریکا:

دو طرف کاملاً به برنامه اقدام مشترک پایبندند/تماس وزیران خارجه 1+5 با ظریف