مردم بحرین در شمال این کشور تظاهرات اعتراض آمیز برپا کردند

تظاهرات

تهران - ایرنا - هزاران نفر از شهروندان بحرین، دیروز در مناطق شمالی این کشور تظاهرات اعتراض آمیز برگزار کردند.

شبکه ˈالمیادینˈ روز شنبه اعلام کرد: هزاران نفر از مردم بحرین در شمال این کشور دست به تظاهرات زدند و خواستار تغییرات دمکراتیک در کشورشان شدند.

آنان اعلام کردند که باید ˈخلیفه بن سلمان آل خلیفهˈ از نخست وزیری این کشور برکنار شود.

گروه های سیاسی مخالف دولت منامه پس از این تظاهرات، با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که ملت بحرین باید بتواند قوه مقننه و مجریه کشور را انتخاب کند و قوه قضائیه بی طرف در کشور تشکیل شود و در این عملیات سیاسی همه گروه ها و اقشار ملت مشارکت داشته باشند.

مخالفان دولت بحرین همچنین خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی در این کشور شدند.

به رغم محکومیت اعمال خشونت آمیز رژیم بحرین علیه معترضان قانونی در این کشور از سوی جامعه بین الملل و نهادهای حقوق بشری، این رژیم همچنان به سرکوب اعتراض کنندگان و برخورد خونین با راهپیمایی شهروندان این کشور ادامه می دهد.

در جریان اعتراضات چهار سال گذشته در بحرین ، چندین نفر کشته، دهها نفر مجروح و صدها شهروند بحرینی توسط دستگاه امنیتی رژیم آل خلیفه بازداشت شده اند.

همچنین هزاران شهروند بحرینی به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز از ادارات و سازمانهای این کشور اخراج شده اند .

خاورم 1491**1651
کد N348779