سازمان ملل: میلیون ها پناهنده در جهان سر گردانند

جهان

تهران- ایرنا- کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد: در جهان 51 میلیون پناهنده در خارج و یا داخل کشور خود سر گردانند.

کمیساریای عالی پناهندگان در تازه ترین گزارش خود که روز گذشته(جمعه)منتشر شد، اعلام کرده است که پس از جنگ جهانی دوم این تعداد پناهنده در سطح جهان بی سابقه بوده است.

براساس آمار منتشر شده در پایان سال 2013 میلادی 2/51 میلیون نفر در سراسر جهان ناگزیر به ترک خانه و کاشانه خود شده اند که شش میلیون تن بیشتر از تعداد کل پناهندگان در سال 2012 بوده است.

افزایش این تعداد پناهنده به خاطر تحولات و حوادث سوریه بوده است که بر اثر آن 5/2 میلیون نفر ناگزیر به مهاجرت از این کشور شده و 5/6 میلیون تن دیگر نیز در داخل سوریه آواره شده اند.

همچنین مهاجرت در سودان جنوبی نیز از دیگر عوامل افزایش دهنده آمار پناهندگان در جهان بوده است.

به نوشته نشریه فرانسوی ˈلو دو وارˈ ، منطقه آسیا-اقیانوسیه با 5/3 میلیون پناهنده در این زمینه پیشتاز است.

همچنین ساحل آفریقا با 9/2 میلیون نفر و خاورمیانه و شمال افریقا با 6/2 میلیون پناهنده در رده های بعدی قرار دارند.

اروپام 1583 ** 1064
کد N348686