دیدار لاوروف با 2 شاهزاده عربستانی در جده

کد N348667