حمله کیهان به رئیس جمهور، این بار از زبان مخاطبان روزنامه

حسن روحانی, روزنامه کیهان

خدمت آقای روحانی رئیس جمهور محترم باید عرض شود که...

کیهان در ستونی که به تماسهای خوانندگان اختصاص دارد از قول آنها نوشت:


*به رئیس جمهور محترم عرض می‌کنم به جای جمله: «هی گذشته را کش ندهیم، به سران فتنه توصیه می‌کردید که به طور علنی در صدا و سیما ظاهر شوند و از گذشته همراهی خود با دشمنان تابلودار نظام اعلام بیزاری نمایند.» آیا آن‌ها حتی یک بار حاضر شدند بگویند غلط کردیم که باعث بروز این همه فاجعه شدیم؟ تازه با پر رویی فیلم در دفاع از جنایات‌شان می‌سازند و اجازه اکران می‌گیرند.
2931---0918 و یک شهروند دیگر* خدمت آقای روحانی رئیس جمهور محترم باید عرض شود که فراموشی فتنه 88 به منزله گذشت از فتنه‌گرانی است که به جان و مال و نظام اسلامی ضربه سنگینی وارد کردند. آیا قرآن کریم چنین اجازه‌ای به کارگزاران نظام اسلامی می‌دهد؟
سلیمان بلغار* پیشنهاد می‌کنم محاکمه سران فتنه را تا حصول نتیجه پی‌گیری کنند و نگذارند پس از این همه ظلم و جنایت و خیانتی که مرتکب شدند آزادانه در جامعه تردد نمایند که برای برخی توهم بی‌گناهی در اذهانشان تداعی کند.
عادل جهان‌مایه* به آقای رئیس جمهور عرض می‌کنم به گفته خودتان کم پشت سرتان را نگاه کنید و مشکلات را به گردن دولت قبلی بیندازید جلو را نگاه کنید و به فکر کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم باشید.
2983---0912* آقای رئیس جمهور از شما می‌خواهم متوجه نیت شوم برخی از این سوت و کف‌ها که در برخی محافل نثارتان می‌کنند باشید.
1420---0935 و 4511---0911* رأفت نسبت به فتنه‌گران کافی است. 1700 جوان عراقی را ببینید که چگونه به شهادت رسیدند. کسانی که در داخل اصرار دارند همان تفکر برخی از دولتمردان عراقی را دارند که از جرم فتنه‌گران بگذریم و توصیه به رأفت و رحمت می‌کنند. زمینه‌ساز وضع کنونی عراق در این کشور خواهند شد.
8009---0919
کد N348421