در دیدار سفیر ایران

رییس مجلس لبنان: تحولات عراق یک برنامه صهیونیستی است

سفیر ایران,عراق93

بیروت - ایرنا - « نبیه بری» رییس مجلس لبنان تاکید کرد:رژیم صهیونیستی از مدت ها قبل به دنبال تقسیم کشورهای منطقه بر اساس نظام طایفه ای و مذهبی و ازهم پاشیدن قدرت ارتش های منطقه بود و تحولات اخیر عراق و دیگر کشورهای منطقه نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.

به گزارش ایرنا، نبیه بری روز جمعه در یک دیدار دو ساعته با « محمد فتحعلی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت، تحولات حساس منطقه به ویژه تحولات اخیرعراق را مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به نقش بارز جمهوری اسلامی ایران در منطقه، بر ضرورت تقویت همکاری های منطقه ای برای خنثی ساختن توطئه های صهیونیستی تاکید کرد.

رییس مجلس لبنان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال ثبات و استقرار کشورهای منطقه بوده و نقش بارزی را در این راستا برعهده دارد.

نبیه بری و فتحعلی در این دیدار در خصوص تحولات منطقه و روابط دوجانبه گفت وگو کردند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان نیز با تشریح تحولات منطقه بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملت های منطقه در حنثی کردن توطئه های رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

فتحعلی گفت: لبنان به عنوان خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و حفظ وحدت و انسجام طوایف و جریان های مختلف سیاسی لبنان خنثی کننده توطئه دشمنان و رمز اصلی پیروزی این کشور به شمار می رود.

وی روابط دو کشور را ممتاز توصیف کرد و با تاکید بر ضرورت تقویت این روابط ، افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده است روابط خوبی با همه جریان های سیاسی لبنان داشته باشد.

خاورم ** 1324
کد N348217