هشدار پاپ: ثروت وقدرت، روح انسان را می ربایند

مسیجی,تجمل

رم - ایرنا - پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک های جهان ضمن برحذر داشتن مردم از ثروت اندوزی و قدرت طلبی هشدار داد: این گنجهای زمینی تنها باعث به زنجیر کشیده شدن قلب و ربوده شدن روح انسان می شوند.

به گزارش ایرنا، پاپ در موعظه های روز جمعه خود در واتیکان خطاب به مسیحیان گفت: ثروت، قدرت و غرور قلب انسان را به زنجیر می کشند. چقدر مردان و زنان مغروری که صاحب ثروت و قدرت بودند به فقر و گمنامی کشیده شده و یا به زندان افتادند.

پاپ با تشبیه کردن پول، قدرت و غرور به گنجهای زمینی هشدار داد: این گنجها فایده ای برای انسان ندارند بلکه خداوند از ما می خواهد تا به دنبال گنجهای آسمانی باشیم.

وی گفت: گنجهای روی زمین مطمئن نیستند و اگر کسی فکر می کند که با سرمایه اش امنیت دارد، اشتباه می کند چرا که ممکن است آن را از دست بدهد و بدون هیچ چیزی بماند. ثروت تنها در صورتی مفید است که برای کار خیر و برای جلو بردن خانواده استفاده شود ولی اگر به انباشته کردن آن فکر کنید، روحتان را می رباید.

پاپ افزود: ثروت واقعی آن چیزی است که قلب را نورانی می کند، مانند پرستش خدا و عشق به دیگری. ثروت و گنجهای زمینی خطرناک هستند. خودخواهی و غرور و خودنمایی فایده ندارد و تمام می شود و زیبایی شما نیز غذای کرمها خواهد شد.

پاپ اخیرا نیز با اشاره به اهمیت ترس از خدا داشتن، هشدار داد: ترس از خدا، زنگ خطری در قبال گناه است، هیچکسی پول، قدرت و کبر و غرور خود را به آن دنیا نخواهد برد. روزی همه چیز خاتمه خواهد یافت و باید در مقابل خداوند حساب پس داد.

ˈخورخه ماریو برگوگلیوˈ دویست و شصت و ششمین پاپ کلیسای کاتولیک، از بدو پاپ شدن تاکید داشت: من آرزوی کلیسایی بدور از تجملات و تشریفات و برای فقرا دارم.

پاپ 76 ساله آرژانتینی، بر عکس سایر پاپ ها که زنجیر و صلیب طلا بر گردن می کردند، از زنجیر و صلیبی آهنی استفاده می کند. او نخستین پاپ در تاریخ کلیسای کاتولیک است که از آمریکای جنوبی انتخاب شده است.

اروپام **2171**1723**1577
کد N348034