کشته و زخمی شدن 35 نفر در انفجار "ضهربیدر"/نجات رئیس امنیت عمومی لبنان

آفریقا و خاورمیانه

منابع لبنانی از کشته و زخمی شدن دست کم 35 نفر بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در منطقه ضهربیدر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، عباس ابراهیم مدیر کل امنیت عمومی لبنان گفت: انفجار هنگام عبور خودرو حامل من رخ داد و این انفجار لحظاتی پس از عبور خودرو رخ داد، اما آسیبی به من وارد نشد.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی راههای عین التینه،جاده فرودگاه و بیمارستان نظامی و بئرحسن را در بیروت بستند.

جروج کتانه رئیس صلیب سرخ لبنان اعلام کرد: بر اثر انفجار خودرو در منطقه ضهر البیدر یک نفر کشته و 34نفر دیگر زخمی شدند.