نجفی در پاسخ به مهر:

گزارش ماهانه آژانس درباره ایران امروز منتشر می شود/ ایران به تعهدات خود عمل کرده است

سیاست خارجی

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به اینکه گزارش ماهانه آژانس درباره ایران امروز منتشر می شود ، گفت: این گزارش نشان می دهد که ایران به تعهدات خود در قبال آژانس عمل کرده است .

به گزارش خبرنگار مهر،رضا نجفی ، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر گفت: امروز قرار است گزارش ماهانه آژانس درباره ایران منتشر شود .

وی با اشاره به اینکه این گزارش formation paper  است ، ادامه داد: این گزارش نشان می دهد که ایران به تعهدات خود در قبال آژانس عمل کرده است .

بر اساس این گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی ماهیانه گزارشی را از وضعیت همه اعضا اعلام می کند.