دور بعدی مذاکرات ایران و 1+5 از یازدهم تیر ماه در وین

سیاست خارجی

مذاکرات "وین 5" از روز دوشنبه برای نگارش متن توافق جامع بین ایران و 1+5 آغاز شده است و قرار است تا روز جمعه ادامه پیدا کند.

منابع مطلع از برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و 1+5 درباره گام پایانی توافقنامه ژنو از یازدهم تیر ماه در وین خبر دادند.

به گزارش ایلنا، منابع مطلع از برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و 1+5 از دوم ژوییه (11 تیر ماه) بررای ششمین بار در وین خبر دادند.

این منابع به مدت زمان دور بعدی مذاکرات اشاره‌ای نکرد.

مذاکرات "وین 5" از روز دوشنبه برای نگارش متن توافق جامع بین ایران و 1+5 آغاز شده است و قرار است تا روز جمعه ادامه پیدا کند.

کد N347495