ارتش عراق مراکز استقرار تروریستها در المقدادیه را گلوله باران کرد

کد N347448