دیدار سنایی با نماينده ويژه رئيس جمهور روسيه در امورخاورميانه

سیاست خارجی

سفیر جمهوری اسلامی ايران در مسکو باميخاييل بوگدانوف نماينده ويژه رئيس جمهور روسيه در امور خاورميانه و معاون وزير امور خارجه فدراسیون روسيه دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ايران در مسکو روز چهارشنبه 28 خرداد باميخاييل بوگدانوف نماينده ويژه رئيس جمهور روسيه در امور خاورميانه و معاون وزير امور خارجه فدراسیون روسيه دیدار و رایزنی کرد.

در این دیدار موضوعات روز خاورميانه  بویژه آخرین تحولات سوریه و عراق مورد بررسی قرارگرفت.