مجلس نمایندگان آمریکا محدودیت اختیارات سازمان امنیت ملی را تصویب کرد

شنود

تهران- ایرنا- مجلس نمایندگان آمریکا در جریان یک رای گیری با اکثریت آرا اختیارات سازمان امنیت ملی این کشور را برای شنود و نظارت الکترونیکی محدود کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس نمایندگان آمریکا با 293 رای موافق در برابر 123 رای مخالف خواستار اصلاح قانون بودجه دفاعی آمریکا در سال 2015 پیرامون فعالیت های سازمان امنیت ملی این کشور شد.

این مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا نشانه مخالفت گسترده نمایندگان آن با فعالیت ها و گرایش های سازمان امنیت ملی است.

هرچند اجرایی شدن این مصوبه مستلزم تصویب مجلس سناست، اما پیام روشنی از جانب مجلس نمایندگان آمریکا تلقی می شود.

براساس این گزارش، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا اعم از دمکرات و یا جمهوریخواه قصد دارند هر گونه راه گریز قانونی را برای سازمان امنیت ملی ببندند تا این سازمان نتواند اطلاعات شخصی شهروندان آمریکا را از طریق شنود وسایل ارتباطی و الکترونیکی بدون مجوز قضایی به دست آورد.

سازمان امنیت ملی آمریکا هم اکنون بدون مجوز قضایی می تواند از طریق ˈفیس بوکˈ، ˈجی میلˈ و دیگر روش ها و برنامه های ارتباطی، اطلاعات شخصی افراد را به ویژه در خارج از این کشور جمع آوری کند.

اروپام 1583**2017
کد N347371