سازمان ملل: برای ایجاد ثبات در مالی به یک رهبر شجاع نیاز است

تغذیه

نیویورک- ایرنا- جان گینگ سرپرست عملیاتی دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل در باز گشت از کشور مالی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به از هم پاشیدگی ثبات و امنیت در کشور مالی گفت که بازگشت صلح و ثبات به کشور مالی در گرو یک رهبری نیرومند و با شهامت است.

جان گینگ که سرپرستی کمیته کمک رسانی به پناهندگان فلسطینی را به عهده دارد در پی یک سفر سه روزه به کشور آفریقایی مالی در حضور خبرنگاران با بیان این که بحران جاری در این کشور ساخته و پرداخته دست انسان ها است گسترش این بحران را ناشی از عدم قاطعیت دولت مالی توصیف کرد .

وی افزود که این کشور بالقوه توان ریشه کن کردن عواملی را که زمینه های گسترش این بحران را بوجود آورده اند، دارد.

فرستاده ویژه بان کی مون با اشاره به این که بیش از 500 هزار کودک زیر 5 سال این کشور با خطرات ناشی از سوء تغذیه دست به گریبان هستند یاد آور شد که نزدیک به یک میلیون و 500 هزار نفر ازمردم مالی به کمک های فوری غذایی نیاز مند هستند.

جان گینگ یاد آور شد که در زمان حاضر 640 هزارنفر از کودکان کشور مالی از ادامه تحصیل محروم مانده اند و نزیک به 137 هزار نفر از آوارگان این کشور به کشور های همسایه پناهنده شده اند.

وی با اشاره به این که شمار این اوارگان نسبت به سال گذشته کاهش یافته یاد آور شد که دور تازه خشونت ها در این کشور به بحران پناهندگی و سوء تغذیه مردم دامن زده و از اطمینان به کاهش این بحران کاسته است.

گینگ در نهایت بر این نکته تاکید کرد که مردم مالی برای برون رفت از این بحران به رهبری نیرومند تر و با شهامت تری نیاز دارند.

اروپام **2253 **1908 **1917
کد N347213