گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين؛

مذاكرات شب گذشته معاونين تا ١:٣٠ بامداد ادامه داشت/ ادامه مذاكرات ١٢:٣٠ صبح روز جمعه به وقت تهران

سیاست خارجی

مذاكرات شب گذشته معاونين اشتون و ظريف براي نگارش متن توافق تا ساعت يك و نيم صبح ادامه يافت و ادامه آن به روز  جمعه موكول شد.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين، مذاكرات شب گذشته معاونين كاترين اشتون و محمد جواد ظريف براي نگارش متن توافق نهايي تا ساعت ١:٣٠ صبح به وقت وين ادامه داشت. دو طرف ادامه مذاكرات را به صبح روز جمعه موكول كردند و گفتگوها ساعت ١٠ صبح به وقت وين و ١٢:٣٠ به وقت تهران در سطح معاونين ادامه خواهد داشت.
ايران و كشورهاي ١+٥ در پنجمين دور از مذاكرات از شب گذشته نگارش متن توافق نهايي را آغاز كرده اند.