دور آتي مذاكرات دوم جولاي در وين

سیاست خارجی

منابع مطلع و نزديك به مذاكرات اعلام كردند: دور آتي مذاكرات ٢٠ جولاي در وين خواهدبود.

به گزارش خبر نگار اعزامي مهر به وين منابع نزديك به مذاكرات اعلام مرده اند دور آتي مذارات دوم جولاي در وين خواهد بود.