روسیه تحریم استرالیا علیه مقامات روس را محکوم کرد

استرالیا,ریانووستی

تهران - ایرنا - ˈکنستانتین دولگوفˈ، نماینده وزارت امور خارجه روسیه در زمینه ˈحقوق بشر، دموکراسی و حکومت قانونˈ، تصمیم دولت استرالیا در اعمال تحریم علیه شماری از مقامات و شرکت های روس را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری ریانووستی، وی تصریح کرد که تحریم روسیه توسط استرالیا در رابطه با اوضاع اوکراین، غیر سازنده و غیر دوستانه است.

این مقام وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که کشورش به این اقدام دولت استرالیا پاسخ خواهد داد.

ریانووستی در پایان این گزارش نوشت: وزارت امور خارجه استرالیا امروز پنج شنبه اعلام کرد که تحریم های مالی و محدودیت های صدور ویزا برای 50 مقام و 11 شرکت روسیه ˈ که متهم به تهدید حاکمیت و تمایت ارضی اوکراین هستند، اعتبار پیدا کرده اند.

رسانام**1502**1917
کد N347098