اوباما : از مواضع اصولی ایران در عراق حمایت می کنیم

آمریکا

نیویورک، ایرنا - باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا درخصوص نقش ایران برای حل بحران کنونی عراق گفت : در صورتی که ایران بتواند نقش سازنده ای برای حل این بحران بازی کند، ما از آن حمایت می کنیم.

به گزارش ایرنا؛ باراک اوباما دقایقی پیش درجمع خبرنگاران اظهارکرد: درصورتیکه مواضع ایران همچون موضع آمریکا درقبال بحران عراق بی طرفانه وبا درنظر گرفتن منافع همه گروه های عراقی باشد، کاخ سفید از آن حمایت خواهد کرد.

وی افزود : اما اگر قرار باشد ایران صرفا با حمایت از شیعیان قصد حل این بحران را داشته باشد، نتیجه آن ممکن است به وخیم تر شدن بحران منجر شود.

اوباما درخصوص مواضع آمریکا نسبت به بحران کنونی درعراق گفت: ما قصد تغییر وتعیین دولت درعر اق را نداریم ومعتقدیم نیستیم که گزینه نظامی، گزینه مثبتی برای حل این بحران باشد.

وی افزود : به اعتقاد ما ؛ حل این بحران به عهده دولت و مردم عراق است، نقش آمریکا، نقش مشاروه وکمک برای حفظ یکپارچگی عراق در راستای حل این بحران است.

اروپام 1908/1859
کد N347064