دادگاه عالی ترکیه حکم آزادی متهمان به براندازی را صادر کرد

دادگاه

آنکارا - ایرنا - دادگاه عالی ترکیه در پی حکم روز گذشته دادگاه قانون اساسی این کشور مبنی بر تجدید محاکمه بیش از 230 نفر از متهمان به کودتای موسوم به «بالیوز» که برخی از آنان ژنرال های بلندپایه ارتش بودند، امروز حکم آزادی آنان را صادر کرد.

به گزارش پنجشنبه ایرنا به نقل از رسانه های محلی ، دادگاه عالی ترکیه در پی درخواست دادستان این کشور مبنی بر تعلیق اجرای احکام و محاکمه مجدد متهمان نسبت به صدور حکم آزادی آنان اقدام کرد.

دادگاه قانون اساسی ترکیه چهارشنبه حکم تجدید محاکمه بیش از 230نفر از متهمان به کودتای موسوم به «بالیوز» را که برخی از آنان ژنرال های بلندپایه ارتش بودند، صادر کرد.

دادگاه عالی تجدیدنظر ترکیه سال گذشته محکومیت 237 متهم کودتای موسوم به «بالیوز» که بعضی از آنها از ژنرال های بلندپایه ارتش بودند را تایید کرده بود.

این دادگاه همچنین تبرئه 36 مظنون را پذیرفت و محکومیت 63 متهم دیگر که در جریان کودتا قرار داشتند، اما در متن کودتا کار خلافی نکرده و مرتکب جرمی نشده بودند را لغو کرد.

براساس این گزارش، دادگاه قانون اساسی ترکیه روز گذشته با صدور حکمی حبس متهمان به شش تا 20 سال را لغو و حکم به تجدید محاکمه متهمان به علت نقض حقوق آنان را صادر کرد.

طرح کودتای بالیوز به سال 2003 باز می گردد، اما مدارک و شواهد آن در سال 2007 افشا شد.

در کیفرخواست اولیه که نزدیک به سه هزار صفحه بود و در سال 2007 صادر شد، دستگیرشدگان متهم به اقدام به براندازی دولت و بازگرداندن کشور به روزهای هرج و مرج، تاریکی و ناامنی شده بودند.

در سال 2009، کیفرخواست دوم صادر شد و شمار بیشتری از چهره های سرشناس نظامی ترکیه دستگیر شدند.

خاورم ** 230**1392
کد N346930